Daily Archives: December 19, 2010

Fotoqrafiyanın Tarixi

Fotoqrafiya yarananda estetikada yalnız əl işi incəsənət nümunəsi hesab edilirdi. Reallığı texniki və fiziki-kimyəvi üsullarla təsvir edən foto incəsənət növü sayılmırdı. Fotoqraflar isə hər dəfə təsvirlərin bədiiliyini artırmaq üçün müxtəlif kompozisiyalar fikirləşib tapırdılar. İlk illər foto informasiya xarakteri daşıyırdısa, sonralar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Azərbaycanda xalçaçılığın tarixi

Azərbaycanda tarixən formalaşmış peşələr içində toxuculuq həmişə xüsusi yer tutub. Bu dəfə toxuculuq peşəsinin bir qolu olan xalça toxuculuğundan danışacağıq. Xalça toxuculuğu peşəsi əsrlər boyu Azərbaycan xalqının məişətində özünə möhkəm yer tutmuş və millilik rəmzinə çevrilmişdir. Bu peşənin yüksək səviyyədə … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment